Algemene Voorwaarden

Een advertentie welke op Verkoopthier geplaatst wordt, moet aan de hieronder beschreven voorwaarden voldoen. Verkoopthier behoudt zich het recht om te beslissen of een advertentie al dan niet aan de voorwaarden voldoet. De voorwaarden worden voortdurend bijgewerkt en kunnen op elk moment gewijzigd worden.

De Nederlandse en Belgische wetgeving

Elk artikel en dienst die op Verkoopthier geplaatst wordt, is onderhevig aan de Nederlandse en/of Belgische wetgeving.

Aanstootgevende Advertenties

Advertenties die kwetsend kunnen zijn voor bepaalde groepen, individuen of personen en zoekertjes die ingaan tegen de goede zeden worden niet aanvaard, of zelfs verwijderd zonder teruggave van de betaalde credits op Verkoopthier.

Reclame en professionele verkopers

Advertenties louter ter reclame van je eigen bedrijf, winkel of website zijn toegestaan op Verkoopthier mitsdien het niet de reclame van een concurrerend bedrijf betreft. In elk advertentiemoet er een concreet artikel of concrete dienst met een nauwkeurige beschrijving worden aangeboden of gevraagd. Als je een zelfde artikel verkoopt in meerdere kleuren en maten, dan mag je daarvoor slechts 1 advertentieplaatsen door in de tekst van je advertentie te vermelden welke andere kleuren en maten je nog aanbiedt. Professionele verkopers mogen geen foto's uit catalogussen of foto's met een bewerkte achtergrond publiceren en mogen enkel nieuwe artikelen verkopen indien de vraagprijs een kortingsprijs is.

Dubbele advertenties

Het is niet toegestaan om eenzelfde product of dienst meermaals op Verkoopthier te plaatsen, ook niet indien het in een andere rubriek geplaatst wordt. Een uitzondering geldt voor vastgoedaanbiedingen. Indien je een pand zowel te koop als te huur wilt aanbieden, dan mag je zowel in de rubriek 'te koop' als in de rubriek 'te huur' een advertentieplaatsen.

Rubriek en subrubriek

Een advertentiemoet in de rubriek en subrubriek geplaatst worden die het dichtst aansluiten bij het artikel of de dienst van het zoekertje. Verkoopthier heeft het recht om een advertentiete verplaatsen naar de correcte rubriek en subrubriek.

Aangeboden/gevraagd

Als je iets te koop of te huur aanbiedt, moet je je advertentie onder 'Aangeboden' plaatsen. Wanneer je iets te koop of te huur vraagt, moet je je advertentie onder 'Gevraagd' plaatsen.

Titel

Je moet in een titel duidelijk aangeven wat je in je advertentie aanbiedt of vraagt. Het is daarnaast ook niet toegestaan om contactgegevens of een artikelnummer in de titel te vermelden. Ook aanvaardt Verkoopthier geen zoekertjes met uitdrukkingen zoals 'te koop', 'ik verkoop', 'aangeboden', etc. in de titel.

Beschrijving

In de beschrijving van je advertentiemoet je zoveel mogelijk details geven over het product of de dienst die je aanbiedt of vraagt. Opgelet: Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om een e-mailadres te vermelden in de beschrijving van een zoekertje.

Foto's

De foto's die je toevoegt aan je advertentiemoeten betrekking hebben op het artikel of de dienst uit jouw zoekertje. Foto's met contactgegevens, een bedrijfsnaam of een logo worden niet aanvaard op Verkoopthier.

Prijs

De prijs die je bij je advertentie opgeeft in het prijsveld moet realistisch en inclusief BTW zijn. Indien je geen prijs wenst te vermelden, mag je het veld 'Prijs' leeg laten.

Link

Je mag een link naar een website toevoegen als achtergrondinformatie en indien de inhoud van de website relevant is voor het artikel of de dienst uit je zoekertje. Verkoopthier aanvaardt geen links die verwijzen naar andere zoekertjes- of handelssites.

Taal

Een advertentie moet in het Nederlands opgesteld worden. Een vertaling in bijvoorbeeld het Engels, Duits of andere taal is toegestaan indien er reeds een beschrijving is in het Nederlands.

Contactgegevens

In het veld 'Telefoonnummer' moet je een geldig nummer invullen. Als je het nummer niet wenst te tonen bij je zoekertje, kan je de optie 'Kopers mogen mij telefonisch contacteren' uitvinken. Bovendien zijn betaalnummers (0900) niet toegestaan. In het veld 'Naam' mag je geen e-mailadres en URL vermelden.

Trefwoorden

Het is niet toegestaan om trefwoorden te vermelden in de beschrijving van je advertentie indien die trefwoorden geen betrekking hebben op het artikel dat je aanbiedt of vraagt.

Dieren

Verkoopthier.be is een diervriendelijke website. Om het welzijn van dieren, aangeboden op onze website, te garanderen hebben wij volgende regels in het leven geroepen:

  • Wij staan geen katten of honden toe onder de leeftijd van 8 weken.
  • Impulsaankopen onder de vorm van (kerst)cadeaus zijn niet toegestaan.
  • Hobbykwekers die meer dan 2 rassen aanbieden, professionele kwekers en handelaren mogen niet langer hun katten of honden plaatsen op Verkoopthier.be.

Indien onze website een vermoeden heeft van broodfok behouden wij ons het recht voor om deze zoekertjes te weigeren of te verwijderen.

Inhoudsrechten zoekertjes

Als je een advertentie op Verkoopthier plaatst, geef je Verkoopthier de toestemming om de inhoud en de foto's van je advertentie te gebruiken, bijvoorbeeld in de nieuwsbrief, via de blog, Facebook of voor andere promoties van Verkoopthier.

Verboden artikelen en diensten

Illegale goederen en diensten mogen niet geplaatst worden op Verkoopthier.. Let er ook op dat Verkoopthier steeds de contractuele binding respecteert. Verkoopthier behoudt zich steeds het recht voor om zoekertjes te weigeren, wijzigen of verwijderen. Het gebruik van automatische tools is niet toegestaan.